บริษัท ดีโฟมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิจัย, พัฒนาและผลิตสารเคมีชนิดพิเศษในทั้งจากอุตสาหกรรมและเกษตรมากกว่า 20 ปี ซึ่งจะเน้นงานลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรทางด้านสารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ให้กับผู้บริโภคดังกล่าว
Awesome Image

ผลงานเด่น

ผลงานเด่นจากภาคเกษตรกรรม มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท/ปี

สารเสริมประสิทธิภาพสำหรับปราบข้าววัชพืช (หรือข้าวดีด) ได้ผลดีเยี่ยม สามารถเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้ถึง 1.4 ตัน/ไร่ (แปลงทดลองขนาด 14 ไร่) และสารเสริมประสิทธิภาพยังสามารถปลูกข้าวพันธุ์เม็ดสี เช่น ข้าวหอมนิล หรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้ภายในฤดูกาลเดียวได้อีกด้วย

ผลงานเด่นจากภาคอุตสาหกรรม มูลค่าหลายพันล้านบาท/ปี

ปรับปรุงขบวนการเคลือบสีหลังคากระเบื้องใยหินหรือไฟเบอร์ ซีเมนต์ ให้มีความเร็วเพียง 10 วินาที/แผ่น (จากเดิมประมาณ 20 นาที/แผ่น) ได้ นอกจากนี้สีแผ่นกระเบื้องดังกล่าวยังมีคุณสมบัติดีกว่าเดิมอีกมากมาย

ดังนั้นในช่วงการแพร่ระบาดทั่วโลก ไข้หวัด (ไวรัส SARS – CoV - 2 2019) นี้ ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูล/วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
  • 1. โรค SARS-CoV-2 หรือ Covid – 19 จะยังคงอยู่เป็นภัยต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปอีกนานจนกว่าโลกมนุษย์จะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ยิ่งคงต้องใช้เวลานานามาก (พิจารณาเอกสารการระบาดที่อุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์ดังเอกสารแนบ)

  • 2. ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ค้นหาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, มีความประหยัดสูง, และถูกต้องตามกฎหมาย 100% มาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
keyboard_arrow_up