สารเคมีที่ใช้ล้าง ผัก ผลไม้ ในช่วงไวรัส และแบคทีเรียกำลังระบาด

สารเคมีที่ใช้ล้าง ผัก ผลไม้ ในช่วงไวรัส และแบคทีเรียกำลังระบาดจริงอยู่ที่ covid-19 ไม่ได้ติดจากการกิน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นกำเนิด covid-19 มาจากตลาดสดเมืองอู่ฮั่น แล้วเราจะเอาอะไรฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ติดมากับ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ?

แอลกอฮอล์ 70% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ไอโอดีน หรือ น้ำประปา ?

วันนี้ Mr.Multi-100 ขอนำเสนอสารทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับผิวสัมผัสอาหาร คือ กรดเปอร์อะซิติก (CH3CHOOOH) ซึ่งเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นสารออร์แกนิก ที่เกิดจากกรดน้ำส้มสายชู (CH3COOH) และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่พบอยู่ในสิ่งมีชีวิต ดังสมการ

CH3COOH + H2O2 → CH3COOOH + H2O

กรดเปอร์อะซิติกสามารถฆ่าไวรัส และแบคทีเรียได้เหมือนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แต่ดีกว่าตรงที่ไม่เกิดปฏิกิริยาคะตาเลส (catalase) กับแบคทีเรียแกรมลบในอากาศ ทำให้สามารถใช้ความเข้มข้นที่น้อยกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

นอกจากนี้ กรดเปอร์อะซิติกได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐ (USFDA) อนุญาตให้ใช้ในระดับ 85 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตร หากใช้สัมผัสกับอาหารโดยตรงจะใช้ได้ไม่เกิน 85 มิลลิกรัมต่อลิตร (USFDA, 1997)


ข้อดีของกรดเปอร์อะซิติกคือ

1. มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัส และแบคทีเรียสูง (High-level disinfectant) ในทางการแพทย์นิยมนำกรดเปอร์อะซิติกมาใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องฟอกไต หรือที่เรียกว่าน้ำยา PAM (peracetic acid mixture)

2. สามารถใช้ได้กับอาหาร มีความปลอดภัยสูง และไม่ทิ้งสารตกค้าง เนื่องจากสุดท้าย กรดเปอร์อะซิติก จะสลายตัวให้ กรดน้ำส้มสายชู และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ข้อเสีย
หาซื้อยาก และราคาสูง

เอกสารอ้างอิง
U.S. Food and Drug Administration. 1997. Substances generally recognized as safe, proposed rule, Federal Register. 18937-18864.

ติดตามสาระดี ๆ ได้จากเพจ Mr.Multi-100 นะครับ

keyboard_arrow_up